Další naše služby:
Co je EGR ventil

EGR (anglicky: Exhaust Gas Recirculation, česky: recirkulace spalin) je jedna ze dvou technologií, které umožňují snížit emise výfukových plynů vznětových motorů na úroveň norem Euro 4 a vyšších. Principem je, že část výfukových plynů prochází výměníkem tepla (chladičem, tzv. vnější recirkulace) a je nasávána zpět do motoru, kde se účastní procesu spalování. Tímto se omezuje vznik dalšího NOx (oxidy dusíku) - v nasávaném vzduchu je menší podíl kyslíku, výsledkem jsou nižší teploty v průběhu spalování a tím i nižší produkce oxidů dusíku, vznikajících především za vysokých teplot. Zpětného nasátí spalin do válce lze dosáhnout i vhodným časováním rozvodu - tento proces je nazýván vnitřní recirkulací, vlivem absence schlazení spalin je ale účinek nižší. Tento postup vede sice k redukci obsahu NOx, ale jde o proces protichůdný pro další legislativou omezovanou škodlivinu - pevné částice, jejichž množství tímto naopak vzrůstá. Bohužel čištění EGR se bohužel jeví jako nedostatečné a často se míjí účinkem.

Proč EGR deaktivovat

Nevýhodou aktivovaného EGR je snížení výkonu motoru, ve srovnání se stejným motorem bez částečné recirkulace výfukových plynů (díky nižšímu množství kyslíku lze spálit menší hmotnostní množství paliva, získáme tedy méně tepla — tedy méně energie, kterou motor mění v mechanickou práci. Další nevýhodou je významné zvýšení potřebného chladicího výkonu o teplo odebírané z výfukových plynů, které se podílí na výsledné vyšší spotřebě paliva. Hmotnost, zástavbové rozměry a teploty okolí katalyzátoru technologie SCR a filtru DPF technologie EGR jsou srovnatelné, snad až na náročnější proces aktivní regenerace DPF.

Nejčastěji deaktivujeme EGR u vozů Škoda Octavia, Ford a Fiat.

Podívejte se na názorné fotografie,
jak vypadají jednotlivé fáze deaktivace EGR ventilu!

Chiptuning    Deaktivace filtru DPF/FAP    LPG servis    Autoskla    Renovace filtru DPF/FAP   

Mapa webu | Webdesign 2013 · WebPrezent | Tvorba webových stránek


Veškeré úpravy jsou určeny pouze pro sportovní účely a po úpravě se vozidlo stává nezpůsobilé pro provoz na pozemních komunikacích dle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích č. 56 /2001 Sb.

Vlastník internetových stránek:
Profichip s.r.o., Jeremiášova 2722/2a, Stodůlky, 155 00 Praha 5; Spisová značka: C 249819 vedená u Městského soudu v Praze

Zhotovitel služeb:
PROFICHIP TECHNOLOGY Ltd. organizační složka v České republice se sídlem Za zámečkem 745/17, Jinonice, 158 00 Praha 5 IČ: 01506447. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 76092.